2Solve Investigations stelt ruim 25 jaar particuliere onderzoekservaring op het gebied van integriteitsonderzoeken en fraudebestrijding ter beschikking aan haar opdrachtgevers in het bedrijfsleven en bij overheidsorganen. Een integriteitsschending of fraude incident heeft een grote impact op de medewerkers en de organisatie. Om als werkgever/opdrachtgever de juiste (arbeidsrechtelijk) maatregelen te kunnen nemen is inzicht in feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het incident een vereiste. Op basis van resultaten van een gedegen objectief onderzoek door 2Solve Investigations krijgt u dit inzicht.

Over 2Solve Investigations

2Assist

Om U te kunnen assisteren en ondersteunen bij een incident houdt 2Solve Investigations eerst een vrijblijvend en kosteloos intake-gesprek. Op basis van dit gesprek wordt de probleemstelling geformuleerd en de mogelijkheden van onderzoek besproken. Deze worden vervolgens vastgelegd in een opdrachtbevestiging/offerte en daarna worden de overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd in de afgesproken onderzoeksfases (inventarisatie, analyse, aanvullend onderzoek, interviewfase en afsluitende rapportage). De opdrachtgever wordt tussentijds op de hoogte gehouden van de uitgevoerde werkzaamheden, resultaten en daarmee gepaard gaande kosten.

2Prevent

Naast het doen van een onderzoek naar aanleiding van een incident is het ook van belang om zoveel mogelijk verantwoorde inspanningen te verrichten om incidenten te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hanteren van een actief integriteitsbeleid waarvan onder andere pre-employment screening een onderdeel is.

2Solve Investigations helpt u bij het opzetten of verbeteren van integriteitsbeleid en het uitvoeren van pre-employment screeningen van toekomstig personeel op integriteitsgevoelige functies.

Naast screening van toekomstig personeel is het ook belangrijk om de achtergronden van eventuele toekomstige zakelijke partners te laten onderzoeken / toetsen.

Daarnaast is het ook verstandig om binnen ondernemingen waar informatie één van de belangrijkste “company-asset’s” is regelmatig preventief onderzoek te laten doen naar geplaatste afluisterapparatuur. U zult niet het eerste ( en ook niet het laatste) slachtoffer zijn van bedrijfsspionage waarbij waardevolle bedrijfsinformatie het pand verlaat.

2Gether

Demo
 

In samenwerking met onder andere betrouwbare en deskundige forensische accountants en IT partners is 2Solve Investigations in staat om ook meer gecompliceerde onderzoeksvraagstukken voor haar opdrachtgevers op te lossen.

2Gether

2Assist

Demo
 

Om U te kunnen assisteren en ondersteunen bij een incident houdt 2Solve Investigations eerst een vrijblijvend en kosteloos intake-gesprek.

2Assist

2Investigate

Demo
 

Het gaat te ver om alle soorten van fraude / diefstalincidenten en integriteitschendingen te benoemen waarmee uw bedrijf of organisatie geconfronteerd kan worden.

2Investigate

2Interview

Demo
 

Naast het uitvoeren van een uitgebreid onderzoek ondersteunen wij onze opdrachtgevers ook wanneer zij zelf al het nodige voor-onderzoek bij een integriteitsschending hebben uitgevoerd.

2Interview

2Report

Demo
 

Na afloop van een uitgevoerd onderzoek wordt een uitgebreide schriftelijke rapportage opgemaakt.

2Report

2Prevent

Demo
 

Naast het doen van een onderzoek naar aanleiding van een incident is het ook van belang om zoveel mogelijk verantwoorde inspanningen te verrichten om incidenten te voorkomen.

2Prevent