2Solve Investigations stelt ruim 25 jaar particuliere onderzoekservaring op het gebied van integriteitsonderzoeken en fraudebestrijding ter beschikking aan haar opdrachtgevers in het bedrijfsleven en bij overheidsorganen. Een integriteitsschending of fraude incident heeft een grote impact op de medewerkers en de organisatie. Om als werkgever/opdrachtgever de juiste (arbeidsrechtelijk) maatregelen te kunnen nemen is inzicht in feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het incident een vereiste. Op basis van resultaten van een gedegen objectief onderzoek door 2Solve Investigations krijgt u dit inzicht.

Over 2Solve Investigations

2Investigate

Het gaat te ver om alle soorten van fraude / diefstalincidenten en integriteitschendingen te benoemen waarmee uw bedrijf of organisatie geconfronteerd kan worden. Kortgezegd komt het hier op neer alle incidenten waarbij u als opdrachtgever financieel nadeel ondervindt (bijvoorbeeld diefstal van geld of goederen / tijdfraude gepleegd door medewerkers of een oplichting door externen) of waarbij u imagoschade oploopt of kunt oplopen (bijvoorbeeld bedrijfsspionage of lekken van vertrouwelijke bedrijfsgegevens). Naast die directe schade is er natuurlijk ook de gevolgschade waarbij het belangrijkste aandachtspunt natuurlijk is de onrust die doorgaans binnen een organisatie ontstaat wanneer er fraude incidenten of integriteitsschendingen zijn geconstateerd.

2Solve Investigations ondersteunt uw bedrijf of organisatie bij het uitvoeren van een toedracht- of feitenonderzoek naar aanleiding van een incident. Een goed uitgevoerd feiten onderzoek geeft inzicht op welke wijze het incident heeft kunnen plaatsvinden en wie ervoor verantwoordelijk is geweest en niet onbelangrijk; een goed onderzoek pleit ook medewerkers vrij van bepaalde verdenkingen en geeft aanknopingspunten voor het verbeteren van het beleid.

2Gether

In samenwerking met onder andere betrouwbare en deskundige forensische accountants en IT partners en specialisten in het analyseren en doorzoeken van "big data" is 2Solve Investigations in staat om ook meer gecompliceerde onderzoeksvraagstukken voor haar opdrachtgevers op te lossen. Ook specialistische technische ondersteuning (bv installatie van onopvallende camera’s en het uitvoeren van TSCM (sweep) werkzaamheden staat via ons partnernetwerk voor onze opdrachtgevers ter beschikking.

Wij zullen bij deze onderzoeken altijd als centraal aanspreekpunt fungeren zodat we samen met onze partners het maximale rendement kunnen halen uit de onderzoeksinspanningen. Daarnaast zullen we in overleg met onze opdrachtgevers, telkens de balans blijven bewaken tussen de onderzoeksmethodieken afgezet tegen de onderzoeksvraag.

2Gether

Demo
 

In samenwerking met onder andere betrouwbare en deskundige forensische accountants en IT partners is 2Solve Investigations in staat om ook meer gecompliceerde onderzoeksvraagstukken voor haar opdrachtgevers op te lossen.

2Gether

2Assist

Demo
 

Om U te kunnen assisteren en ondersteunen bij een incident houdt 2Solve Investigations eerst een vrijblijvend en kosteloos intake-gesprek.

2Assist

2Investigate

Demo
 

Het gaat te ver om alle soorten van fraude / diefstalincidenten en integriteitschendingen te benoemen waarmee uw bedrijf of organisatie geconfronteerd kan worden.

2Investigate

2Interview

Demo
 

Naast het uitvoeren van een uitgebreid onderzoek ondersteunen wij onze opdrachtgevers ook wanneer zij zelf al het nodige voor-onderzoek bij een integriteitsschending hebben uitgevoerd.

2Interview

2Report

Demo
 

Na afloop van een uitgevoerd onderzoek wordt een uitgebreide schriftelijke rapportage opgemaakt.

2Report

2Prevent

Demo
 

Naast het doen van een onderzoek naar aanleiding van een incident is het ook van belang om zoveel mogelijk verantwoorde inspanningen te verrichten om incidenten te voorkomen.

2Prevent