2Solve Investigations stelt ruim 25 jaar particuliere onderzoekservaring op het gebied van integriteitsonderzoeken en fraudebestrijding ter beschikking aan haar opdrachtgevers in het bedrijfsleven en bij overheidsorganen. Een integriteitsschending of fraude incident heeft een grote impact op de medewerkers en de organisatie. Om als werkgever/opdrachtgever de juiste (arbeidsrechtelijk) maatregelen te kunnen nemen is inzicht in feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het incident een vereiste. Op basis van resultaten van een gedegen objectief onderzoek door 2Solve Investigations krijgt u dit inzicht.

Over 2Solve Investigations

Over 2Solve Investigations

2Solve Investigations stelt ruim 25 jaar ervaring op het gebied van bedrijfsrecherche-werkzaamheden, integriteitsonderzoeken en fraudebestrijding ter beschikking aan haar opdrachtgevers in het bedrijfsleven en bij overheidsinstanties. Die ervaring hebben Peter van Rijn en Jan Zwanenburg met name opgedaan na de oprichting en bij de ontwikkeling van de onderzoeksafdeling van Interseco, jarenlang één van de toonaangevende onderzoeksbureaus in Nederland.
Zij weten uit de praktijk dat een integriteitsschending of fraude incident een grote impact heeft op de medewerkers en de organisatie. Om als werkgever/opdrachtgever de juiste (arbeidsrechtelijke) maatregelen te kunnen nemen is inzicht in feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het incident een vereiste. Op basis van resultaten van een gedegen objectief onderzoek door 2Solve Investigations krijgt u dit inzicht.

2Solve Investigations verricht haar werkzaamheden met een afgegeven vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (POB-nummer 1498). Daarnaast houdt 2Solve Investigations zich aan de richtlijnen voor particulier onderzoek zoals die zijn opgenomen in de Privacy Gedragscode voor particuliere onderzoeksbureau’s: 

Privacygedragscode_particuliere_onderszoeksbureaus_17_november_2015

Visie

De samenleving en met name de rol van de politie hierin is veranderd. Interne fraude en integriteitsincidenten bij onze opdrachtgevers krijgen van de overheid niet de aandacht die nodig is om hun interne problemen op te lossen. Wij willen, uiteraard binnen de kaders van wet- en regelgeving, onze opdrachtgevers ondersteunen met onderzoek en advies. We doen dit snel waar mogelijk maar altijd zorgvuldig en via korte lijnen.

Lees meer

2Gether

Demo
 

In samenwerking met onder andere betrouwbare en deskundige forensische accountants en IT partners is 2Solve Investigations in staat om ook meer gecompliceerde onderzoeksvraagstukken voor haar opdrachtgevers op te lossen.

2Gether

2Assist

Demo
 

Om U te kunnen assisteren en ondersteunen bij een incident houdt 2Solve Investigations eerst een vrijblijvend en kosteloos intake-gesprek.

2Assist

2Investigate

Demo
 

Het gaat te ver om alle soorten van fraude / diefstalincidenten en integriteitschendingen te benoemen waarmee uw bedrijf of organisatie geconfronteerd kan worden.

2Investigate

2Interview

Demo
 

Naast het uitvoeren van een uitgebreid onderzoek ondersteunen wij onze opdrachtgevers ook wanneer zij zelf al het nodige voor-onderzoek bij een integriteitsschending hebben uitgevoerd.

2Interview

2Report

Demo
 

Na afloop van een uitgevoerd onderzoek wordt een uitgebreide schriftelijke rapportage opgemaakt.

2Report

2Prevent

Demo
 

Naast het doen van een onderzoek naar aanleiding van een incident is het ook van belang om zoveel mogelijk verantwoorde inspanningen te verrichten om incidenten te voorkomen.

2Prevent